شرکت مهندسی سیال گستر کسری با گردآوری نیروهای متخصص و مجرب و حضور فعال در پروژه های مختلف و عملکرد موثر و رضایتبخش توانسته است استانداردهای مشاوره، طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در صنعت ساختمان و صنعت تاسیسات را در سال های اخیر ارتقا دهد.
این شرکت با هدف به کارگیری و گسترش روش های اصـولی و استــانداردهای روز تاسیسات ساختمان، به مـنظور افزایش کیفیت طـراحی و اجـرای سیستم های تهویه مطبوع و افزایش عمر مفید ساختمان ها با کاربری های گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده است.
شرکت سیال گستر کسری با بهره مندی از دانش مهندسان متخصص و کارآزموده از طریق محاسبات دقیق مهندسی و همچنین تاکید بر رعایت استانداردها و اصول فنی مطابق با مقررات ملی ساختمان، زمینه بهینه سازی مصرف انرژی تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان و افزایش راندمان آنها را فراهم آورده و گامی بلند در جهت بهبود کیفیت عملیات اجرایی ساختمان ها برداشته است.
این شرکت تا کــنون در انجام انواع پــروژه های مسکونی ، اداری ،تجاری ، درمانی و صنعتی با بـسیاری از شرکت ها، نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی همــــکاری نموده است.